Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 29 listopada 2017r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XV sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Głównym tematem sesji będzie omówienie sytuacji przyszłej działalności budynku po Gimnazjum nr 2 oraz sytuacji drogi wewnętrznej Kartuska 68-126...

Przybyli radni po zaplanowanej dyskusji podejmą stanowisko w wyżej wymienionych sprawach.

Zarząd Dzielnicy Siedlce przedstawi informację z dotychczas zrealizowanych wniosków budżetowych na rok 2017.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.