Jeden z projektów, który wygrał w Budżecie Obywatelskim 2017 na Siedlcach, zakładał montaż kamer monitoringu. W ostatnich dniach kamery zostały zainstalowane i podłączone do miejskiego systemu. Projekt przewidywał instalację kamer w trzech najbardziej newralgicznych miejscach dzielnicy. Całość podłączona jest do systemu monitoringu miejskiego obsługiwanego przez VIII Komisariat Policji w Gdańsku, z podglądem na żywo (obsługuje Straż Miejska i Policja)...

Zasięg kamer to około 200 metrów, zoom x30. Kamery są ustawione w taki sposób aby podnieść bezpieczeństwo na dzielnicy przy jednoczesnym nienaruszaniu prywatności mieszkańców zamieszkujących pobliskie budynki.

Kamery umiejscowione zostały w następujących lokalizacjach:

1. Skrzyżowanie Kartuska - Pohulanka
2. Skrzyżowanie Kartuska - Paska
3. Skrzyżowanie Kartuska - Ciasna