Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 15 marca 2018r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XVII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to druga sesja w 2018 roku. Głównym tematem sesji będzie dyskusja nad zbliżającym się Budżetem Obywatelskim 2019 oraz organizacją turnieju gier video...

Zarząd Dzielnicy Siedlce przedstawi informację z realizowanych wniosków budżetowych w roku 2018.

Podczas dyskusji radni podejmą decyzję co do działań związanych z nadciągającym okresem zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2019.

Pod dyskusję poddany zostanie pomysł zorganizowania turnieju gier video dla dzieci w domu sąsiedzkim "Zakopianka".

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.