Wystartował Gdański Fundusz Senioralny, w ramach którego zostanie dofinansowanych aż 40 wniosków! Autorami inicjatyw mogą być osoby w wieku 60 plus, a na realizację każdej inicjatywy oferowane jest 500 zł. Gdański Fundusz Senioralny to wsparcie finansowe inicjatyw czy wydarzeń tworzonych przez seniorów, których odbiorcami mogą być sami seniorzy jak i wszyscy mieszkańcy Gdańska...

Fundusz jest dla osób, którzy chcą zrobić coś na rzecz innych, mają ochotę aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas poznając nowych ludzi i nowe zajęcia. W poprzednich edycjach zrealizowano łącznie 281 inicjatyw na łączną kwotę 140 500, a tworzyło je 5000 seniorów z Gdańska...

Do zgłaszania swoich pomysłów inicjatorzy zapraszają wszystkich seniorów i seniorki 60 i więcej, zamieszkałych w Gdańsku. Inicjatywy doceniane będą przede wszystkim za wykorzystanie potencjału wolontariackiego seniorów, za partnerskie działania oraz te które nastawione są na wsparcie innych.

Jak pozyskać fundusze?

Na początku:

  1. a) zadzwonić - tel. 58 772 42 19 lub odwiedź ul. Pl. Solidarności 1, 80- 863 Gdańsk, Budynek ECS, III p. pok. 3.28
  2. b) zapoznać się z dokumentami umieszczonymi na stronie: https://wolontariatgdansk.pl/event/details/2962

Wszyscy liderzy inicjatywy muszą uczestniczyć w spotkaniu szkoleniowym dotyczącym realizacji inicjatyw dnia 17 maja 2018r. w godzinach 12:00 - 15:00 w ECS.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 17 kwietnia do 7 maja 2018 roku, a wyniki ogłoszone zostaną do dnia 11 maja 2018 r.

Termin maksymalnej realizacji inicjatyw to czas od 17 maja do 31 lipca 2017 r.

Gdański Fundusz Senioralny dofinansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdańska.