We współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia, Rada Dzielnicy Siedlce organizuje dzień otwarty z "Kopertą Życia". Prawidłowo wypełniona i umieszczona w lodówce "Koperta Życia" może uratować życie wielu z nas! Kiedy nagle dochodzi do stanu zagrożenia życia, liczy się czas. Czas dojazdu karetki, czas podjęcia decyzji i czas przewozu do szpitala...

Walka z czasem wiąże się również z dostępem do dokumentacji medycznej. Ratunkiem dla wielu z nas może okazać się umieszczona w lodówce "Koperta Życia", która zawiera niezbędne dane pacjenta na temat schorzeń zagrażających życiu.

Umieszczona w kopercie karta medyczna została stworzona przez ratowników, którzy doskonale orientują się, jakie dane są niezbędne by przyspieszyć i usprawnić działanie służb medycznych w razie zagrożenia życia pacjenta. Wypełniona w prawidłowy sposób karta bardzo ułatwia działania ratowników wezwanych na pomoc w chwili zagrożenia.

25 kwietnia 2018 od 10.00 - 14.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce wydawane będą "Koperty Życia" - seniorom, osobom przewlekle chorym, ich rodzinom, przyjaciołom i sąsiadom. Jeśli ktoś zna osobę, której w razie zagrożenia, umieszczona w lodówce karta medyczna może uratować życie - koniecznie powinien pobrać Kopertę Życia. 

Dyżurujący tego dnia ratownik medyczny poda przykłady sytuacji, w których "Koperta Życia" uratowała innym życie. Pomoże też ją prawidłowo wypełnić i pokaże, gdzie najlepiej ją przechowywać. 

Zapraszamy wszystkich, którym "Koperta Życia" zwiększy poczucie bezpieczeństwa bądź znają osobę, której posiadanie takiej karty może pomóc.