Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 9 sierpnia 2018r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XIX sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to czwarta sesja w 2018 roku. Głównym tematem sesji będzie dyskusja w sprawie zbiórki podpisów pod petycją o budowę basenu na Siedlcach...

Zarząd Dzielnicy Siedlce przedstawi informację z realizowanych wniosków budżetowych w roku 2018.

Omówione zostaną pozostałe bieżące problemy trapiące mieszkańców i dzielnicę.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.