Podczas uroczystej sesji Rady Dzielnicy Siedlce w grudniu 2018r. w siedzibie Domu Sąsiedzkim "Zakopianka", przewodniczący Rady Dzielnicy - Andrzej Nawara podsumowując działalność i osiągnięcia II kadencji Rady, przedstawił frekwencję radnych w sesjach w ciągu ubiegłych czterech lat...

Poniżej lista radnych II kadencji Rady Dzielnicy Siedlce oraz procentowa frekwencja w sesjach.

Bartłomiej Cyrny - 90%
Symeon Dąbrowski - 82%
Brygida Folkmann-Banaszak - 100%
Marcin Gędzierski - 40%
Zbigniew Golemski - 95%
Justyna Jaszak (wygaśnięcie mandatu) - 100%
Lucyna Karczewska - 25%
Piotr Kondrat - 20%
Dorota Naglicka - 15%
Andrzej Nawara - 100%
Karol Nawrocki - 55%
Danuta Pik-Kordela - 95%
Barbara Walerych - 85%
Andrzej Wardziak - 70%
Wojciech Widzicki - 65%
Jędrzej Włodarczyk - 100%