Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 17 czerwca 2019r. na godzinę 18:00 zwołał obrady IV sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to czwarta sesja w 2019 roku. Głównym tematem sesji będzie podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Tematycznych...

Zaprezentowane zostanie stanowisko Rady Dzielnicy dotyczące opinii projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020, a także na temat uchwały dotyczącej zwiększenia pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gdańsku. Ustalone zostaną dyżury Radnych Dzielnicy.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.

Poniżej porządek obrad.