Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 1 lutego 2018r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XVI sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to pierwsza sesja w 2018 roku. Głównym tematem sesji będzie dyskusja nad budżetem Rady Dzielnicy Siedlce na 2018 rok oraz podjęcie stosownej uchwały...

Zarząd Dzielnicy Siedlce niniejszym ogłasza konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Dzielnicy na 2018 rok. Każdy mieszkaniec dzielnicy ma możliwość zadecydować jaki projekt w bieżącym roku zostanie zrealizowany. Najpotrzebniejsze zgłoszone projekty zostaną poddane analizie i po przegłosowaniu na lutowej sesji Radny Dzielnicy, włączone do Budżetu Dzielnicy na obecny rok. Ostateczny termin zgłoszeń to 28 stycznia...

W środę, 17 stycznia 2018r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 58 (dawne Gimnazjum nr 2) przy ul. Kartuskiej 32/34 odbędzie się spotkanie obywatelskie z mieszkańcami dzielnic Siedlce i Wzgórze Mickiewicza w ramach cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Od godz. 16:00 będą działały punkty informacyjne jednostek miejskich. W spotkaniu udział weźmie Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz...

Jeden z projektów, który wygrał w Budżecie Obywatelskim 2017 na Siedlcach, zakładał montaż kamer monitoringu. W ostatnich dniach kamery zostały zainstalowane i podłączone do miejskiego systemu. Projekt przewidywał instalację kamer w trzech najbardziej newralgicznych miejscach dzielnicy. Całość podłączona jest do systemu monitoringu miejskiego obsługiwanego przez VIII Komisariat Policji w Gdańsku, z podglądem na żywo (obsługuje Straż Miejska i Policja)...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 29 listopada 2017r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XV sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Głównym tematem sesji będzie omówienie sytuacji przyszłej działalności budynku po Gimnazjum nr 2 oraz sytuacji drogi wewnętrznej Kartuska 68-126...

Już po raz siódmy Rada Dzielnicy Siedlce zaprasza do wspólnych obchodów Święta Niepodległości. Głównym punktem dnia będzie jak zwykle Siedlecka Parada Niepodległości. Od początku organizacji wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Marsz rozpocznie się o godzinie 8:45 na skwerze przy rogu ulic Starodworskiej i Kartuskiej. Na mieszkańców czekają również inne ciekawe atrakcje...