Urząd Miejski w Gdańsku ogłosił wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018. Na Siedlcach wybranych zostało aż 5 projektów, przyczyniły się do tego na pewno prowadzone w marcu konsultacje społeczne w siedzibie Rady Dzielnicy, gdzie wspólnie z pomysłodawcami podjęta została próba wypracowania kompromisu co do ilości projektów oraz wysokości przyjętych kosztów...

We wtorek, 29 sierpnia 2017 po raz pierwszy po wakacjach obradował Zarząd Dzielnicy Siedlce. Spotkanie poświęcone zostało głównie dyskusji na temat realizacji projektów przyjętych w budżecie Rady Dzielnicy na rok 2017, korespondencji z urzędem miasta i jednostkami podległymi oraz organizacji Święta Niepodległości w listopadzie 2017. Omówiono również sprawy bieżące na dzielnicy...

Chcąc wesprzeć lokalne projekty do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 oraz ich promocję, Zarząd Dzielnicy Siedlce postanowił prezentować za pośrednictwem swoich profili społecznościowych (Facebook i Twitter) poszczególne projekty. Tym samym zachęcamy autorów projektów do przesyłania opisów oraz zdjęć, które zostaną zaprezentowane w kolejności ich przesyłania...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 12 września 2017r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XIV sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Głównym tematem sesji będzie omówienie organizacji Święta Niepodległości na Siedlcach oraz promocji dzielnicowych projektów do Budżetu Obywatelskiego...

Zarząd Dzielnicy Siedlce podjął decyzję w zaangażowanie się w pomoc ofiarom kataklizmu jaki dotknął mieszkańców południowej części województwa pomorskiego kilka dni temu. Mieszkańcy wielu miejscowości wciąż walczą ze skutkami ubiegłotygodniowej wichury. Każda osoba, która chciałaby przekazać dary na rzecz ofiar wichury, może tego dokonać w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce lub podczas najbliższego finału projektu "Zrozumieć Sierpień" na Siedlcach...

Rada Dzielnicy Siedlce, Europejskie Centrum Solidarności, Stowarzyszenie "Dla Siedlec" oraz fundacje "Świat Wrażliwy" oraz "Dr Clown" zapraszają na kolejny finał projektu "Zrozumieć Sierpień" na Siedlcach. W tym roku wydarzenie odbędzie się na placu przed Domem Sąsiedzkim "Zakopianka" w niedzielę 20 sierpnia 2017r. w godz. 13:00 - 16:00...