Budżet Rady Dzielnicy to coroczne wyzwanie zarówno dla Zarządu Dzielnicy jak i samych Radnych. Już od końca poprzedniego roku Zarząd sporządza analizę realizowanych projektów w bieżącym roku oraz przygotowuje propozycje zagospodarowania środków na rok kolejny. Przystępując do prac nad budżetem na rok 2017, Zarząd Dzielnicy rozpoczął pracę od przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców...

Jednym z projektów, w ramach budżetu Rady Dzielnicy Siedlce na rok 2016, było wsparcie zakupu szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 58. Nie obyło się bez problemów, zaś termin zakupu i montażu przedłużał się z wielu względów. Ostatecznie szafki udało się zakupić, a ich montaż nastąpi w piątek 27 stycznia od godz. 15:00...

Przez ostatnie tygodnie pojawiło się wiele informacji na temat przyszłości jednej ze szkół na Siedlcach - Gimnazjum nr 2, które zgodnie z nową ustawą oświatową zostanie zlikwidowane. Informacji często sprzecznych i wprowadzających niepotrzebny zamęt oraz nerwowość, zwłaszcza wśród rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 58. Zarząd Dzielnicy postanowił wyjaśnić sprawę i skierował stosowne pismo do Urzędu Miejskiego...

Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki, na dzień 1 lutego 2017r. na godzinę 17:00 zwołał obrady XI sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to pierwsza sesja w 2017 roku. Głównym tematem sesji będzie dyskusja nad budżetem Rady Dzielnicy Siedlce na 2017 rok oraz podjęcie stosownej uchwały...

Do Rady Dzielnicy Siedlce zwrócił się historyk, Pan Aleksander Masłowski, z zapytaniem na temat rzeźby w parku Bema. Niestety Rada nie dysponuje informacjami kto jest autorem rzeźby oraz kiedy i przez kogo została umieszczona w parku. Dlatego radni zwracają się z prośbą do mieszkańców o pomoc w ustaleniu powyższych informacji...

W poniedziałek, 16 stycznia 2017, pierwszy raz w tym roku obradował Zarząd Dzielnicy Siedlce. Spotkanie poświęcone zostało w pełni omówieniu projektu budżetu dzielnicy na rok 2017. Wszyscy zgodnie przyznali, że w bieżącym roku obok mniejszych projektów warto zrealizować jeden większy projekt inwestycyjny...