Dnia 8 listopada 2016 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się X sesja Rady. Nie przybyli wszyscy Radni, jednak osiągnięte zostało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z IX sesji Rady. Głównym tematem obrad była zmiana uchwały budżetowej na rok 2016...

Dnia 21 września 2016r. o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się IX sesja Rady. Przybyła większość Radnych osiągając wymagane quorum i umożliwiając tym samym rozpoczęcie zaplanowanego posiedzenia. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z VIII sesji Rady. W dalszej części przystąpiono do dyskusji nad obecną sytuacją oraz planami na przyszłość w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka"...

Dnia 22 czerwca 2016 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się VIII sesja Rady. W związku z zakończonym w połowie czerwca remontem siedziby Rady Dzielnicy, sesja miała nieco bardziej uroczysty charakter i zakończyła się drobnym poczęstunkiem. Na obrady przybył jako gość specjalny, radny Miasta Gdańska - Piotr Dzik...

Dnia 10 maja 2016 o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się VII sesja Rady. Nie przybyli wszyscy Radni, jednak osiągnięte zostało wymagane quorum i można było bez problemu rozpocząć zaplanowany porządek obrad. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z VI sesji Rady. Gościem specjalnym sesji był Radny Miasta Gdańska, Pan Piotr Gierszewski, z którym omówione zostały bieżące problemy dzielnicy...

Dnia 15 lutego 2016 o godzinie 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce, rozpoczęła się VI sesja Rady (pierwsza w bieżącym roku). Frekwencja Radnych nie osiagnęła 100%, jednak była na tyle duża, że niezbędne quorum zostało spełnione i zaplanowany porządek obrad mógł zostać przeprowadzony. Zgodnie z porządkiem obrad, na początku odczytany został protokół z V sesji Rady. Głównym punktem zaplanowanym na obecną sesję była dyskusja nad kształtem budżetu Dzielnicy Siedlce na rok 2016 oraz podjęcie w efekcie stosownej uchwały...