Kilkunastu mieszkańców Siedlec postanowiło skorzystać z zaproszenia na oprowadzenie kuratorskie po wystawie „Srebra od pokoleń. Gdańscy złotnicy Stumpfowie 1804 - 1945”, skierowanego do nas przez Muzeum Gdańska. Dziękujemy kuratorowi wystawy i jednocześnie naszej sąsiadce z dzielnicy pani Annie Frąckowskiej za ciekawe przedstawienie historii rodziny Stumpfów i prezentację zgromadzonych eksponatów...

Pod koniec października 2019 roku, zjawił się na dyżurze w Radzie Dzielnicy Siedlce zrezygnowany mieszkaniec ulicy Malczewskiego. Bohater naszej sprawy, pan Czesław Trzciński od kilku miesięcy nie mógł doprosić się remontu przeciekającego dachu w swoim domu, który jest w zasobach Gdańskich Nieruchomości. Problem dotyczył przeciekającego dachu...

W ostatnią środę, odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Rady Dzielnicy Siedlce z pracownikami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Z ramienia RDS uczestniczyli w nim radni: Brygida Folkmann-Banaszak, Wojciech Widzicki i Mirosław Koźbiał. W trakcie dyskusji poruszono poniższe tematy...

W piątkowe przedpołudnie, rodzina, przyjaciele, znajomi, mieszkańcy Siedlec i Gdańska pożegnali na cmentarzu św. Franciszka na Emaus pana Jana Rohde. Mszę żałobną oraz uroczystości pogrzebowe koncelebrował proboszcz parafii św. Franciszka ks. Kanonik Jacek Tabor...

Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Dzielnicy Siedlce - Wojciech Widzicki informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce przy ulicy Kartuskiej 63/65 odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Budżetowej...

W Muzeum Gdańska prezentowana jest wystawa „Sre­bra od poko­leń. Gdań­scy złot­nicy Stump­fo­wie 1804-1945”. Jak czytamy na stronie muzeum „… jest to pierw­sza próba uka­za­nia feno­menu twór­czo­ści kilku poko­leń twór­ców gdań­skiego złot­nic­twa, od Carla Stumpfa, wła­ści­ciela pierw­szego rodzin­nego warsz­tatu otwar­tego w 1804 r., do zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej, gdy potom­ko­wie Eri­cha Alberta Mor­tiza Stumpfa zawie­sili dzia­łal­ność sklepu przy ulicy Dłu­giej, a następ­nie opu­ścili Gdańsk”...