6 kwietnia 2016 odbyło się spotkanie w ramach Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Przedstawione zostało zagadnienie dotyczące zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z planowanym wprowadzeniem od 1 lipca 2016 zbiórki szkła. Omówiono również kwestie dotyczące rozpoczynającego się sezonu rowerowego...

W dalszej kolejności zreferowana została koncepcja przebiegu trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Punktami kończącymi spotkanie było omówienie uwag z rekomendacjami rewitalizacji wyznaczonych obszarów oraz model integracji imigrantów w Gdańsku...

Poniżej notatka ze spotkania oraz wybrane referowane prezentacje.

Do pobrania:

Zmiany w systemie GOK

Rowerowy Maj

Model Integracji Imigrantów