Biuro Rozwoju Gdańska – w ramach Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna oraz prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska realizuje projekt Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL). Biuro Rozwoju Gdańska zainicjowało projekt „Gdańskie Przestrzenie Lokalne”. Jest to inicjatywa, w której współpraca mieszkańców i projektantów jest niezwykle istotna...

Wspólne działanie pomoże stworzyć realną sieć lokalnych przestrzeni publicznych. Aby stać się jego współtwórcą, wystarczy wypełnić krótką ankietę. Badanie potrwa do 30 czerwca 2016 roku.

Ankieta składa się z 6 pytań, w których mieszkańcy proszeni są m.in. o wskazanie na mapie swojego miejsca zamieszkania, gdzie robią zakupy pierwszej potrzeby, spędzają czas wolny lub z których przystanków korzystają w najbliższym sąsiedztwie. Jej wypełnienie trwa nie dłużej niż 5 minut.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Zbuduj-z-nami-siec-Gdanskich-Przestrzeni-Lokalnych,a,52184

Ankieta dostępna pod adresem:
http://www.brg.gda.pl/gdanskieprzestrzenielokalne/