Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki, na dzień 10 maja 2016r. na godzinę 17:00 zwołał obrady VII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Zapraszamy wszystkich Radnych Dzielnicy oraz zainteresowanych mieszkańców do udziału w obradach najbliższej sesji. Głównym tematem sesji będzie dyskusja na temat rewitalizacji ulicy Malczewskiego oraz Parku Bema. Gościem specjalnym sesji będzie Radny Miasta Gdańska, Pan Piotr Gierszewski...

Dodatkowo przedstawiony zostanie stan realizacji poszczególnych wniosków do uchwały budżetowej. Podjęte zostaną stosowne uchwały na temat rewitalizacji Parku Bema oraz ulicy Malczewskiego. Na koniec przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Siedlce złożą sprawozdanie z bieżących działań. Po wolnych wnioskach sesja zostanie zakończona. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.