W ramach inicjatywy Rady Dzielnicy Siedlce "Sprzątanie po psie" pod koniec ubiegłego roku odbył się konkurs plastyczny z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Dzieci biorące udział w akcji przygotowały piękne plakaty zachęcające właścicieli piesków do sprzątania po swoich pupilach. Obecnie na dzielnicy rozprowadzane są ulotki oraz plakaty propagujące akcję sprzątania po psach...

Czy jesteś dobrym opiekunem swojego czworonożnego przyjaciela? Bądź mistrzem dla swoich sąsiadów. Sprzątaj po swoim psie!

Zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku, jaki funkcjonuje na terenie Gdańska, za nieuprzątnięcie zanieczyszczenia pozostawionego po psie grozi mandat w wysokości od 20 do 500 złotych.

Na plakacie zwycięska praca autorstwa Wiktorii Kordalskiej, Amelii Remptowskiej i Leny Orlińskiej z Fundacji Wsparcia i Inicjatyw Społecznych.