Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki, na dzień 22 czerwca 2016r. na godzinę 17:00 zwołał obrady VIII sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Zapraszamy wszystkich Radnych Dzielnicy oraz zainteresowanych mieszkańców do udziału w obradach najbliższej sesji. Głównym tematem sesji będzie dyskusja na temat rewitalizacji ulicy Malczewskiego oraz Parku Bema z zaproszonym gościem specjalnym - Radny Miasta Gdańska Piotrem Dzikiem...

Dodatkowo zaplanowana została dyskusja nad Gminnym Programem Rewitalizacyjnym oraz ogłoszenie komunikatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na temat działania komisji.

Sesji będzie przysłuchiwał się dr Arkadiusz Peisert, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego specjalizujący się w badaniu samorządów miejskich oraz spółdzielni mieszkaniowych. Dr Peisert zamierza przeprowadzić z zainteresowanymi Radnymi krótką ankietę oraz rozmowę.

Na koniec przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Siedlce złożą sprawozdanie z bieżących działań. Po wolnych wnioskach sesja zostanie zakończona. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.

Ostatnia przed wakacjami sesja stanie się także okazją do symbolicznego otwarcia nowej siedziby Rady po zakończonym przed kilkoma dniami remoncie. Tym samym po obradach zapraszamy wszystkich na kawę i ciasto.