W czerwcu 2016r. wspólnie z Radą Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza wyraziliśmy sprzeciw w sprawie planowanych prac budowlanych w Parku na Zboczu. Terytorialnie park znajduje się na obszarze dzielnicy Siedlce, jednocześnie w najbliższym sąsiedztwie zabudowań dzielnicy Wzgórze Mickiewicza. Stąd zainteresowanie oraz zaangażowanie w sprawę obu Rad Dzielnic. 14 czerwca jako Zarząd Dzielnicy Siedlce wydaliśmy stosowne postanowienie w tej sprawie...

Z przyjemnością informujemy, że osiągnęliśmy wspólny mały sukces, Urząd Miasta Gdańska uznał nasze argumenty i wydał decyzję odmowną, co skutkuje odsunięciem zagrożenia szkodliwej zabudowy zbocza pomiędzy naszymi dzielnicami. Nie daje to oczywiście pewności, że podobne próby zagospodarowania przedmiotowego ternu nie powrócą ale aktualnie możemy odnotować małe zwycięstwo. Sprawę będziemy na bieżąco pilotować i w przypadku ponownych zakusów na zmianę planu zagospodarowania - będziemy znowu interweniować.

Z treścią postanowienia Zarządu Dzielnicy Siedlce można zapoznać się tutaj.