Przypominamy, że od 1 lipca 2016r. oprócz segregacji śmieci na suche i mokre, dodatkowo dzielimy je na szkło. Niezależnie od tej segregacji wydzielone zostały odpady wielogabarytowe. Warto wiedzieć i pamiętać, że poszczególne odpady odbierane są w poszczególnych dniach tygodnia. Miejmy to na uwadze zwłaszcza w przypadku odpadów wielogabarytowych aby nie zalegały na naszych podwórkach przez wiele dni, starajmy się usuwać je w dniach poprzedzających ich odbiór...

W załączeniu przedstawiamy, dzięki uprzejmości firmy "ARKADA Zarządzanie Nieruchomościami s.c.", harmonogram odbioru poszczególnych odpadów dla danych wspólnot na Siedlcach.