Wraz z początkiem września radni dzielnicy Siedlce będą prowadzili stałe dyżury we wszystkie wtorki miesiąca. Start zawsze o tej samej godzinie - 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy. Podczas dyżurów będzie można spotkać się z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, urzędnikami i radnymi Rady Miasta Gdańska. Najbliższy dyżur już 6 września, zapraszamy...

Na dyżurze 6 września na mieszkańców czekać będą:
- Jędrzej Włodarczyk - przewodniczący zarządu dzielnicy
- Bartłomiej Cyrny - członek zarządu dzielnicy
- Piotr Borawski - radny miejski z okręgu nr 3.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym bliskie są tematy naszej dzielnicy.