Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki, na dzień 21 września 2016r. na godzinę 17:30 zwołał obrady IX sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Sesja w całości przeznaczona zostanie na dyskusję wokół funkcjonowania Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka". Do dyskusji zachęcamy wszystkich radnych dzielnicowych, ale także radnych miejskich, przedstawicieli Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców naszej dzielnicy...

Na koniec przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Siedlce złożą sprawozdanie z bieżących działań. Po wolnych wnioskach sesja zostanie zakończona. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.