Od 1 października 2016r. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku rozszerza obszar poboru opłat za parkowanie na wielu ulicach. W kolejnych dzielnicach miasta zainstalowane zostały lub pojawią się niebawem nowe parkomaty. Wszystkie zmiany konsultowane były kilka miesięcy temu z Radami Dzielnic, większość z nich wyraziła pozytywne opinie. Rada Dzielnicy Siedlce (jako jedna z dwóch Rad) wyraziła sprzeciw w sprawie instalacji parkomatów i odniosła w tym temacie sukces...

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zastosował się do negatywnych opinii Rady oraz wydanego dodatkowo 12 kwietnia 2016r. postanowienia Zarządu Dzielnicy Siedlce (treść postanowienia). Tym samym parkomaty nie będą, przynajmniej na razie, instalowane na Siedlcach.

Informacja ZDiZ w Gdańsku w sprawie parkomatów:
http://www.zdiz.gda.pl/zdizgdansk/chapter_76053.asp?soid=48B3DF3CEF9E41D1B781BBA82BAE4C7A