Po wielu problemach organizacyjnych w ostatnich miesiącach, zaplanowany remont schodów przy ulicach Tarasy oraz Zakopiańskiej w końcu wchodzi w etap realizacji. Zgodnie z otrzymanymi informacjami z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, dla realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 zadania polegającego na remoncie schodów, przeprowadzone zostały cztery postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

Niestety z uwagi na brak ofert nie przyniosły one rozstrzygnięcia. Kolejne piąte zapytanie ofertowe, skierowane zostało do trzech wykonawców. Tym razem ofertę złożyła firma "Rafał Lehmann" w wysokości 153  tys. zł.

Obecnie z wykonawcą podpisywana jest umowa na realizację robót, przekazanie placu budowy planowane jest na koniec października 2016r., a roboty budowlane powinny zakończyć w połowie grudnia br.