Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki, na dzień 8 listopada 2016r. na godzinę 17:00 zwołał obrady X sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Sesja w głównej mierze poświęcona będzie zmianie uchwały budżetowej na rok 2016. W związku z problemami organizacyjnymi, problematycznym okazało się zrealizowanie projektu letniego kina podwórkowego...

Zaplanowane środki na powyższy projekt poddane zostaną pod głosowanie Radnych i przeznaczone na inny cel. Podczas ostatniego Zarządu Dzielnicy padła propozycja aby przerzucić wspomnianą kwotę na projekt organizacji Mikołajek w bieżącym roku.

Na koniec przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Siedlce złożą sprawozdanie z bieżących działań. Po wolnych wnioskach sesja zostanie zakończona. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.