W środę, 26 października 2016 obradował Zarząd Dzielnicy Siedlce. Spotkanie poświęcone zostało w głównej mierze zbliżającemu się Świętu Niepodległości. Podęto decyzję aby wykorzystać wygraną przestrzeń w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na promocję wydarzenia (więcej o wygranej). Omówione zostały również pozostałe bieżące sprawy...

Zdecydowano o skierowaniu pisma w sprawie ulicy Malczewskiego oraz Szarej. Omówiono realizację budżetu oraz planowane przesunięcia, a także kilka innych pomniejszych ale równie istotnych spraw.

Poniżej zapis protokołu z posiedzenia Zarządu z 26 października 2016.