Dzięki inicjatywie Zarządu Dzielnicy Siedlce oraz nawiązanej współpracy z dzielnicowym lokalnego komisariatu Policji, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami dzielnicy w tematyce zagrożeń wyłudzeń sposobem na wnuczka czy policjanta. Ten sposób oszustw nie jest czymś nowym ale dzięki ciągłym modyfikacjom przez przestępców, cały czas niestety działa na łatwowierne osoby, zwłaszcza starsze...

W najbliższy czwartek 24 listopada 2016r. będzie można na ten temat porozmawiać z dzielnicowym Policji oraz przedstawicielami Rady Dzielnicy Siedlce.

Spotkanie odbędzie się w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka" przy ulicy Zakopiańskiej 40 o godzinie 17:00 i potrwa około godziny. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką, zwłaszcza seniorów zapraszamy do udziału.

Planowane są cykliczne spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami Policji oraz Straży Miejskiej poświęcone zagrożeniom oraz bezpieczeństwu na dzielnicy.