Dnia 22 listopada 2016 roku odbyło się zaplanowane spotkanie "Dzielnicowe Forum Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Miejskiego" w siedzibie Rady Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, w którym uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży miejskiej oraz Rad Dzielnic Siedlce, Wzgórze Mickiewicza oraz mieszkańcy. Jak co roku tematem przewodnim było bezpieczeństwo na dzielnicach...

Radę Dzielnicy Siedlce reprezentowali Członek Zarządu - radny Wojciech Widzicki, odpowiedzialny w Zarządzie za bezpieczeństwo oraz zastępca Przewodniczącego Rady - Andrzej Nawara.

Główne problemy Siedlec stanowią zakłócenia spokoju, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz co niepokojące, oszustwa na tak zwanego "wnuczka". W związku z tym, Rada Dzielnicy Siedlce wraz z Dzielnicowym Chmielińskim, zaplanowała na dzień 26.11.2016 roku w Domu Sąsiedzkim „Zakopianka”, spotkanie policji z seniorami.

Jednym z ważniejszych problemów naszej dzielnicy są ścieżki rowerowe. Piesi, rowerzyści jak i kierowcy często zapominają o zdrowym rozsądku i szacunku do innych uczestników ruchu.