Jednym z projektów inwestycyjnych budżetu Rady Dzielnicy na rok 2016 była rewitalizacja placu zabaw przy ulicy Skarpowej. W sobotę 3 grudnia 2016r. zakończył się montaż zakupionej ze  środków Rady huśtawki oraz drążków gimnastycznych. Odbudowa placu zabaw przy ulicy Skarpowej to efekt wieloletnich starań i determinacji w osiągnięciu celu przez mieszkańców tego rejonu Siedlec...

Mieszkańcy zainteresowani rewitalizacją placu zabaw wzięli udział w konsultacjach budżetu Rady Dzielnicy na rok 2016. Docenili to Radni i postanowili przeznaczyć na ten cel 7.000 zł. Kwota nie była w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb, pozwoliła jednak rozpocząć proces odbudowy i dać nadzieję na dalszy rozwój w przyszłości.

Warto również przypomnieć, że po kilku latach starań w pozyskiwaniu środków z Budżetu Obywatelskiego, w bieżącym roku udało się i w 2017r. plac zabaw zostanie dalej rozbudowany (http://radasiedlce.pl/index.php/aktualnosci/196-budzet-obywatelski-2017-wyniki-glosowania).

Poniżej zdjęcia zamontowanych sprzętów w ramach placu zabaw.