Od 2 stycznia 2017r. przez cały rok w Domu Sąsiedzkim "Zakopianka" (ul. Zakopiańska 40) prowadzony jest punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00 można dowiedzieć się o obowiązujących przepisach, przysługujących prawach i obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy, bezpieczeństwa itd...

Radcy prawni wskażą m.in. sposób rozwiązania problemu, pomogą sporządzić niezbędny projekt pisma dot. sprawy. Z tego bezpłatnego wsparcia skorzystać mogą osoby:

- z ważną Kartą Dużej Rodziny
- którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o poradę, przyznano świadczenie z pomocy społecznej (i jednocześnie, nie wydano w tym okresie decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia)
- osoby do ukończenia 26 lat tudzież po ukończeniu 65 lat
- posiadające ważną legitymację weterana i weterana poszkodowanego
- kombatanci oraz będący ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- które poniosły straty bądź są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy, awarii technicznej
- kobiety w ciąży

Mieszkańcy, którzy chcą korzystać z bezpłatnych porad, podczas wizyty muszą wylegitymować się odpowiednim dokumentem, zaświadczeniem czy legitymacją potwierdzającą uprawnienie. I tak np. kobiety w ciąży - zaświadczeniem lekarskim, posiadacze Karty Dużej Rodziny - ważnym drukiem. Kwestię korzystania z nieodpłatnych porad prawnych reguluje przedmiotowa ustawa z 5 sierpnia 2015 roku.

Dyżury pełnić będzie Pani Edyta Krzysztofowicz oraz:
- radca prawny Agnieszka Wróblewska
- radca prawny Jakub Gosz
- aplikant radcowski Tomasz Sawicki

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej prowadzone są również w innych dzielnicach Gdańska, więcej informacji na stronie:
http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Bezplatna-pomoc-prawna-dla-gdanszczan-od-stycznia-2017-roku-az-w-osiemnastu-punktach-miasta,a,67789