Przez cały grudzień 2016r., dzięki inicjatywie Zarządu Dzielnicy Siedlce, prowadzona była wśród mieszkańców elektroniczna ankieta w sprawie budżetu Rady Dzielnicy. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość oceny projektów z roku 2016 oraz wskazania kierunku w kształtowaniu budżetu na rok 2017. Uzyskane wyniki będą stanowiły cenny materiał do analizy potrzeb mieszkańców dla Radnych dzielnicy przy ustalaniu ostatecznego kształtu uchwały budżetowej na kolejny rok...

Zachowując pełną transparentność, poniżej przedstawione zostały pełne wyniki przeprowadzonej ankiety.

Udział osób w ankiecie: 74

Pytanie 1. O projektach z budżetu Rady Dzielnicy Siedlce 2016 (możliwość udzielenia jednej odpowiedzi):
- słyszałem ale nie korzystałem        45.9%
- znam dobrze i korzystam               35.1%
- nic o nich nie wiem                        14.9%
- nie jestem zainteresowany               4.1%

Pytanie 2. Ocena projektów budżetowych w roku 2016:

 

zły

słaby

przeciętny

dobry

super

nie znam

Spacery historyczne po Siedlcach

2

1

11

27

27

6

Zakup ławek

1

2

8

30

29

4

Świąteczne wsparcie osób potrzebujących

0

1

17

20

29

7

Piłka nożna na Siedlcach

2

3

9

22

27

11

Projekt "Boks na Siedlcach"

4

7

12

21

18

12

Klub gier planszowych

3

3

10

28

17

13

Mały modelarz

5

7

8

19

11

24

Zajęcia z Fundacją Świat Wrażliwy

2

6

5

20

14

27

Warsztaty fotograficzne

2

2

11

30

17

12

Kurs obsługi komputera dla seniorów

2

1

7

25

29

10

Konkurs balkonowo-ogródkowy

3

4

17

27

16

7

Parada Niepodległości

3

3

9

26

27

6

Warsztaty teatralne

3

2

11

19

18

21

Festyn rodzinno-sąsiedzki w SP14

2

2

9

27

24

10

Zakup szafek dla SP58

6

5

15

18

15

15

Turniej bryżowy

4

2

12

22

14

20

Strona internetowa rady

2

2

7

29

27

7

Rewitalizacja placu zabaw na Skarpowej

1

2

8

33

20

10

Festyn z okazji Dni Sąsiada

3

3

11

29

22

6

Mikołajki

0

4

5

24

24

17

Warsztaty malarskie

4

4

9

17

15

25

 

Pytanie 3. Czym powinna zajmować się głównie Rada Dzielnicy (możliwość udzielenia wielu odpowiedzi):
- organizacją imprez                                                   51.4 %
- lobbowaniem inwestycji                                            58.1 %
- realizacją budżetu                                                    60.8 %
- wykonywaniem zadań Miasta na terenie dzielnicy       45.9 %
- doradzaniem mieszkańcom                                       58.1 %

Pytanie 4. Które ulice wymagają największych inwestycji?
Wymieniono większość ulic dzielnicy (szczegółowy wykaz do pobrania poniżej).

Pytanie 5. Jakie priorytety w roku 2017 powinna realizować Rada Dzielnicy Siedlce (możliwość udzielenia wielu odpowiedzi):
- inwestycje                                           73.0 %
- sprawy społeczne                                64.9 %
- organizacja festynów                            35.1 %
- historia                                                29.7 %
- sport                                                   28.4 %
- wsparcie organizacji pozarządowych      31.1 %
- wsparcie szkół                                     23.0 %
- rozwój terenów zielonych                      75.7 %
- inne                                                      8.1 %

Pytanie 6. Dodatkowe uwagi (nieobowiązkowe):
Głównie prośby o zagospodarowanie terenów zielonych, rozwój inwestycji, poprawę porządku oraz większą promocję wydarzeń (szczegółowy wykaz do pobrania poniżej).

Pytanie 7. Prosimy o podanie danych:
Przedział wiekowy: 12-67 lat

Pełne zestawienie wyników ankiety wraz z wykresami do pobrania: tutaj.