W sobotę 10 października 2015 odbędzie się kolejna edycja objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych na Siedlcach. Nieodpłatnie w ramach objazdowej zbiórki odbierane są następujące rodzaje odpadów: termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, środki ochrony roślin i ich opakowania, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, farby, lakiery oraz opakowania po nich, smary, środki do konserwacji drewna i metali, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp., zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki oraz przepracowane oleje...

Podczas zbiórki nie będą odbierane następujące rodzaje odpadów: azbest, papa, odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, odpady nieoznaczone, niemożliwe do zidentyfikowania oraz odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

Odbiór odpadów niebezpieczny zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

- 08:30 - 08:45 - ul. Szara 7 (przy hydroforni)
- 08:50 - 09:05 - ul. Szara 22 (zatoka postojowa)
- 09:10 - 09:25 - ul. Ogińskiego 16 (przy trafostacji)
- 08:30 - 08:45 - ul. Bądkowskiego 13 (szczyt budynku 3-13)
- 08:50 - 09:05 - ul. Zakopiańska 14 (szczyt budynku od ul. Skarpowej)

Dodatkowo, każdy mieszkaniec Gdańska może samodzielnie dostarczyć selektywnie zbierane odpady do PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych), który znajduje się na terenie Zakładu Utylizacyjnego przy ul. Jabłoniowej 55.

Szczegółowe informacje o zasadach działania PSZOK znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://www.zut.com.pl/zut/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=102