W drugiej połowie grudnia ubiegłego roku, służby miasta Gdańska zainstalowały nowe i estetyczne kosze na śmieci w Parku Bema na Siedlcach. To efekt wieloletnich starań Radnych Dzielnicy, którzy wielokrotnie wskazywali na potrzebę rewitalizacji Parku Bema, w tym wymiany koszy, ławek czy remontu ścieżek spacerowych...

Odbywało się to zarówno za pośrednictwem wniosków do Bazy Projektów Inwestycyjnych, jak i w trakcie osobistych rozmów, na oficjalnym spotkaniu z Prezydentem Miasta Gdańska oraz w korespondencji mailowej czy wysyłanych pismach.

Pod koniec ubiegłego roku, w uchwale VII/21/2016 w sprawie zagospodarowania Parku Bema, Rada Dzielnicy ponownie wskazała Park Bema jako miejsce o wielkim potencjale i jednocześnie dużym zaniedbaniu.

Jednocześnie Zarząd Dzielnicy będzie zabiegał o przeniesienie dotychczasowych betonowych śmietników na ulicę Kartuską.

Treść uchwały VII/21/2016:
http://radasiedlce.pl/index.php/uchwaly/140-uchwala-vii-21-2016-w-sprawie-zagospodarowania-parku-bema