Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Karol Nawrocki, na dzień 1 lutego 2017r. na godzinę 17:00 zwołał obrady XI sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to pierwsza sesja w 2017 roku. Głównym tematem sesji będzie dyskusja nad budżetem Rady Dzielnicy Siedlce na 2017 rok oraz podjęcie stosownej uchwały...

Przed przystąpieniem do dyskusji nad tegorocznym budżetem, na wniosek Przewodniczącego Rady dokona On rezygnacji ze swojej funkcji, a Radni wybiorą nowego Przewodniczącego Rady.

Na sesji przedstawione zostaną propozycje Radnych, mieszkańców oraz organizacji społecznych działających na terenie Siedlec do planowanego budżetu. Wszyscy mają możliwość zgłaszania własnych projektów, które zostaną poddane na sesji pod głosowanie.

Pod dyskusję poddany zostanie również pomysł projektu relokacji niewykorzystanych środków z budżetu obywatelskiego na rzecz budżetów Rad Dzielnic.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.