Przez ostatnie tygodnie pojawiło się wiele informacji na temat przyszłości jednej ze szkół na Siedlcach - Gimnazjum nr 2, które zgodnie z nową ustawą oświatową zostanie zlikwidowane. Informacji często sprzecznych i wprowadzających niepotrzebny zamęt oraz nerwowość, zwłaszcza wśród rodziców dzieci Szkoły Podstawowej nr 58. Zarząd Dzielnicy postanowił wyjaśnić sprawę i skierował stosowne pismo do Urzędu Miejskiego...

Z otrzymanej odpowiedzi mailowej z Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku udało się ustalić kilka istotnych faktów:

- pozostawienie gimnazjum do samoistnego wygaszenia, bez włączania do innej szkoły, jest złym pomysłem, bo nie daje gwarancji utrzymania kadry co skutkować może obniżeniem jakości edukacji ostatnich roczników gimnazjalistów; ponadto przy konstrukcji włączenia daje się możliwość uzupełniania godzin nauki nauczycielom włączonego gimnazjum w klasach 7 i 8 SP, które będą powstawać i odbędzie się to w ramach jednego pracodawcy, jakim jest dyrektor szkoły;

- włączenie formalne gimnazjum do SP lub LO nie ma związku z fizycznym realizowaniem nauki w budynku szkoły, do której gimnazjum jest włączane; oddzielną kwestią jest korekta obwodów szkolnych; uczniowie Gimnazjum 2 mają kończyć edukację w dotychczasowym budynku, ewentualnie ostatni rocznik, jeśli nie będzie liczny, a budynek SP58 pozwoli na takie ułożenie planu, aby komfort się nie pogorszył, mógłby zakończyć naukę w budynku SP58; jednak przyjęto koncepcję, że w chwili obecnej znacznie lepiej będzie pozostawić uczniów gimnazjum w budynku przy ul. Kartuskiej;

- zgodnie z prezentacją z 7 grudnia, która wysyłana była do Rad Dzielnic oraz upubliczniona tutaj: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Rodzice-w-edukacji,a,1814 w przyszłości miałoby do budynku Gimnazjum nr 2 zostać przeniesione Gdańskie Centrum Świadczeń oraz kilka funkcji społecznych z ul. Dyrekcyjnej, co powoduje że budynek będzie dobrze wykorzystywany na rzecz mieszkańców Gdańska;

- koncepcja wykorzystania budynku Gimnazjum nr 2 na cele społeczne była jedyną rozważaną, nie ma planów urzędu miejskiego na jego sprzedaż czy wyburzenie.

Pismo Zarządu Dzielnicy do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 2:
http://radasiedlce.pl/index.php/korespondencja/235-pismo-do-urzadu-miejskiego-w-gdansku-w-sprawie-likwidacji-gimnazjum-nr-2