Budżet Rady Dzielnicy to coroczne wyzwanie zarówno dla Zarządu Dzielnicy jak i samych Radnych. Już od końca poprzedniego roku Zarząd sporządza analizę realizowanych projektów w bieżącym roku oraz przygotowuje propozycje zagospodarowania środków na rok kolejny. Przystępując do prac nad budżetem na rok 2017, Zarząd Dzielnicy rozpoczął pracę od przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców...

Z wynikami ankiety można zapoznać się na stronie:
http://radasiedlce.pl/index.php/aktualnosci/229-wyniki-ankiety-w-sprawie-budzetu-rady-dzielnicy

Na 1 lutego 2017 zaplanowana została sesja budżetowa, gdzie Radni Dzielnicy podejmą ostateczną decyzję co do kształtu tegorocznego budżetu. Do tego czasu każdy mieszkaniec ma możliwość zgłaszania własnych projektów, które poddane zostaną analizie i głosowaniu nad ewentualnym przyjęciem.

Zarząd Dzielnicy Siedlce przygotował zestawienie zrealizowanych projektów z dotychczasowych budżetów obecnej kadencji z podziałem na dane kategorie wraz z wykresami. Poniżej można zapoznać się z zestawieniami dla lat 2015-2016.