Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na remoncie schodów przy ulicy Starodworskiej na gdańskich Siedlcach. Remontowane schody będące przedmiotem realizacji znajdują się przy ulicy Starodworskej i łączą ulicę Kartuską z osiedlem Paderewskiego...

Teren objęty inwestycją sąsiaduje również z zieleńcem miejskim pomiędzy ulicami Kartuską i Starodworską. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie remontu schodów o długości 270 mb, o łącznej szerokości 3 m.

Realizacja zamówienia obejmuje m.in.:
- rozbiórkę istniejących schodów
- wykonanie betonowych prefabrykowanych schodów
- korektę kanalizacji sanitarnej
- remont kanalizacji deszczowej
- montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz balustrad
- sadzenie drzew, krzewów, bylin, pnączy, roślin cebulowych
- zakładanie trawników wraz z pielęgnacją zieleni w okresie gwarancji jakości.

Planowany termin zakończenia realizacji robót: 30 sierpnia 2017r.

źródło: http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=831