W środę, 15 lutego 2017 obradował Zarząd Dzielnicy Siedlce. Spotkanie poświęcone zostało głównie dyskusji na temat ustalenia priorytetów dla zadań w przyjętym budżecie Rady podczas ostatniej sesji Rady Dzielnicy, która odbyła się 1 lutego. Omówiono wszystkie punkty z uchwały oraz przyjęto ogólny plan działania na bieżący rok...

Zarząd obdarzony zaufaniem Radnych ogólne punkty 2 i 3 z uchwały będzie realizował na bieżąco wspierając wydarzenia dla osób starszych czy dzieci ale również finansując projekty inwestycyjne.

O realizacji danych projektów Zarząd będzie zdawał relacje za pośrednictwem kanałów internetowych.

Poniżej zapis protokołu z posiedzenia Zarządu z 15 lutego 2017.