Gdański Zarząd Dróg i Zieleni konsekwentnie miał problem ze zrozumieniem wniosku Zarządu Dzielnicy Siedlce w sprawie montażu dodatkowego oświetlenia na budynku Domu Sąsiedzkiego "Zakopianka" i w ostatniej korespondencji powtórzył treść odpowiedzi sprzed roku, tym razem łaskawie uzupełniając odpowiedź o wzór umowy...

Zarząd Dzielnicy uprzejmie informuje ZDiZ, że to w ich zadaniach leży "dogadanie się" z siostrzaną GZNK w sprawie wymiany żarówki na Domu Sąsiedzkim. Nie potrzeba do tego celu procesu inwestycyjnego ani działania Rady Dzielnicy, która nie jest umocowana do zawierania umów.

Szanowni Urzędnicy, tutaj chodzi o wymianę żarówki, a nie inwestycję za 100 mln zł! Uprasza się o nie mnożenie stosów papierów! Tymczasem mieszkańcy dzielnicy, za sprawą aktywnego społecznika Wojciecha Gilli, doprowadzili do zamontowania oświetlenia ledowego. Reflektory oświetleniowe LED - 50 Watów zostały już zamontowane.

Podziękowania należą się Gdańskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych za pomoc w instalacji.

Pismo z ZDiZ w sprawie oświetlenia ulicznego ul. Zakopiańskiej:
http://radasiedlce.pl/index.php/korespondencja/244-pismo-z-zdiz-w-sprawie-oswietlenia-ulicznego-ul-zakopianskiej