Zgodnie z zaplanowanymi spotkaniami, w dniach 7 i 21 marca 2017r. odbyły się konsultacje społeczne do Budżetu Obywatelskiego 2018 na Siedlcach. Podczas obu specjalnych dyżurów w Radzie Dzielnicy, mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się z ogólnymi założeniami budżetu obywatelskiego oraz zaproponować swój pomysł na projekt...

Przybyli mieszkańcy przedstawili swoje pomysły oraz potrzeby dla dzielnicy. Pojawiło się sporo propozycji projektów zarówno globalnych, jak i bardziej lokalnych. Wszystkie zaprezentowane propozycje wypełniają dostępną dla dzielnicy kwotę 339 tys. zł. Aktualnie mieszkańcy muszą formalnie złożyć swoje wnioski do końca marca. Jak tylko zostaną oficjalnie zatwierdzone, zostaną zaprezentowane na stronie Rady.

Podczas drugiego dyżuru 21 marca, mieszkańcy mieli również możliwość porozmawiać i zgłosić swoje problemy przedstawicielom Straży Miejskiej w Gdańsku.

Projekty zgłoszone na Siedlcach można śledzić na bieżąco na stronie:
https://gdansk.budzet-obywatelski.org/projekty?nr=&rodzaj=2&nazwa=&dzielnica=21

Poniżej galeria ze spotkań dzięki uprzejmości Pana Mateusza Ochockiego (http://kfp.pl/siedlce_budzet_obywatelski) oraz Pana Wojciecha Gilli.