Rada Dzielnicy Siedlce wraz z Bractwem Przygody ALMANAK - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, zapraszają wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz miasta na imprezę w ramach "Trójmiejskich Gier Parkowych na Orientację". Startujemy w niedzielę 21 maja 2017r. od godz. 10:00 u podnóża i na szczycie Góry Gradowej w Gdańsku...

Miejsce startu: Park przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Warszawskich i ul. Henryka Dąbrowskiego - vis a vis Parku Bema.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

PROGRAM IMPREZY:
9:30 - 12:30 praca biura zawodów.
10:00 - 12:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w boksie startowym zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników w sekretariacie.
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00 - 15:00 planowane zbieranie punktów

Zgłoszenia drogą internetową, do piątku 19 maja 2017 do godz. 20:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Medale i nalepki imprezy zapewnione zostaną osobom, które zgłoszą się do czwartku 18 maja 2017 do godz. 23:00.

Opłaty startowe uzależnione są od wieku uczestnika. Mieszkańcy Dzielnicy Siedlce (dzięki wsparciu imprezy przez Radę Dzielnicy) zwolnieni są z opłat. Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
- dowód osobistego lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy,
- decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym).

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego!

Więcej szczegółów na stronie organizatora:
http://www.parkowe.almanak.pl/kalendarz-2017/21-05-gora-gradowa

Wydarzenie na Facebook:
https://www.facebook.com/events/412293522489005