Rada Dzielnicy Siedlce nawiązała stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Pomorskiego Centrum Terapeutyczno Prawnego "INTERIOS" w zakresie pomocy i aktywizacji osób bezrobotnych na Siedlcach oraz innych dzielnicach Gdańska. Dyżury rozpoczęły się od 29 czerwca 2017r. i odbywają się we wszystkie wtorki, czwartki i piątki w siedzibie Rady Dzielnicy...

Projekt przewidziany jest na 7 lat. Przeznaczony jest dla osób bezrobotnych, które doświadczyły traumy. Projekt adresowany jest do osób od 15 roku życia (nie określono górnej granicy wieku), adresowany jest również dla rencistów i emerytów, którzy chcą się zaktywizować zawodowo.
 
W ramach aktywizacji zawodowej beneficjenci mają możliwość skorzystania z:
- diagnozy psychologicznej i zawodowej,
- skorzystania z 12 godzin wsparcia psychoterapeuty (jeśli zachodzi potrzeba to istnieje możliwość przedłużenia),
- skorzystania z pomocy psychiatry,
- skorzystania z pomocy prawnika.
 
Jeśli zachodzi potrzeba terapii pogłębionej czy grupowej to beneficjent może być skierowany do poradni w Sopocie.
 
Na 1 wizytę można umówić się telefonicznie u:
- Dagmary Dojanowskiej tel: 502 991 988
- Anny Krzymińskiej-Kędzior tel: 506 995 853
jak również przez rejestrację Poradni w Sopocie tel; 797 572 828.

Dyżury w siedzibie Rady Dzielnicy Siedlce:

Wtorek - 8.00-11.00 - Dagmara Dojanowska lub / diagnosta/prawnik
Czwartek - 8.00-17.00 - Dagmara Dojanowska / Anna Krzymińska-Kędzior
Piątek - 8.00-17.00 - Anna Krzymińska-Kędzior

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.