Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 12 września 2017r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XIV sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Głównym tematem sesji będzie omówienie organizacji Święta Niepodległości na Siedlcach oraz promocji dzielnicowych projektów do Budżetu Obywatelskiego...

Zarząd Dzielnicy Siedlce przedstawi informację z dotychczas zrealizowanych wniosków budżetowych na rok 2017.

Podniesiona zostanie kwestia reaktywacji stałych dyżurów przez Radnych we wszystkie wtorki w miesiącu.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.