Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 1 lutego 2018r. na godzinę 18:00 zwołał obrady XVI sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to pierwsza sesja w 2018 roku. Głównym tematem sesji będzie dyskusja nad budżetem Rady Dzielnicy Siedlce na 2018 rok oraz podjęcie stosownej uchwały...

Zarząd Dzielnicy Siedlce przedstawi informację z wszystkich zrealizowanych wniosków budżetowych w roku 2017.

Na sesji przedstawione zostaną propozycje Radnych, mieszkańców oraz organizacji społecznych działających na terenie Siedlec do planowanego budżetu. Wszyscy mają możliwość zgłaszania własnych projektów, które zostaną poddane na sesji pod głosowanie.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.