Zarząd Dzielnicy Siedlce oraz Stowarzyszenie "Dla Siedlec" mając na celu promocję nadciągających wyborów do Rady Dzielnicy, zwracają się z prośbą o wsparcie kampanii informacyjnej. Im większa frekwencja w wyborach tym większa ilość środków przeznaczonych przez najbliższe 5 lat na działalność nowej Rady Dzielnicy...

Zarząd Dzielnicy Siedlce nie dysponuje środkami z budżetu Rady Dzielnicy gdyż zostanie on przyjęty na bieżący rok już przez nową Radę.

Zebrana kwota zostanie przeznaczona w całości na przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród mieszkańców o potrzebie udziału w głosowaniu.

Kampania nie będzie skierowana na promowanie jakiegokolwiek z kandydatów.

Zarząd Dzielnicy Siedlce oraz Stowarzyszenie "Dla Siedlec" z góry dziękują za każdą najdrobniejszą kwotę!

Więcej informacji oraz możliwość wsparcia inicjatywy na stronie:

https://zrzutka.pl/tgay8b