Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 17 maja 2019r. na godzinę 18:00 zwołał obrady III sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to trzecia sesja w 2019 roku. Głównym tematem sesji będzie wybór zastępcy Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu...

Zaplanowane zostało uchwalenie Regulaminu dotyczącego realizacji wniosków budżetowych Rady Dzielnicy oraz dyskusja nad organizacją prac Rady i ustalenie dyżurów Radnych Dzielnicy.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.

Poniżej porządek obrad.