Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 8 lipca 2019r. na godzinę 18:00 zwołał obrady V sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to piąta sesja w 2019 roku. Głównym tematem sesji będzie dyskusja o propozycji nadania nazw parkom na Siedlcach oraz o przyszłości Gimnazjum nr 2...

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.

Poniżej porządek obrad.