Rada Dzielnicy Siedlce wspólnie z komendantem VIII Komisariatu Policji w Gdańsku oraz Strażą Miejską, opracowała program poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie dzielnicy. Wyłoniono kilka miejsc w których najczęściej spożywano alkohol, dochodziło do groźnych sytuacji i gromadzono śmieci. Działaniem priorytetowym było objęcie szczególną ochroną placów zabaw i boisk szkolnych, aby dzieci w czasie wakacji mogły z nich bezpiecznie korzystać...

Policja zintensyfikowała w tych lokalizacjach partole, co przyniosło oczekiwany skutek.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym, począwszy od września w każdy pierwszy wtorek miesiąca rozpoczną się w siedzibie Rady Dzielnicy regularne dyżury dzielnicowych. Będą przyjmowali od mieszkańców Siedlec sprawy, wymagające pomocy lub interwencji mundurowych.

Pierwszy dyżur już we wtorek 3 września w godzinach 18:00 – 19:00

Miejsce: siedziba Rady Dzielnicy Siedlec, ul. Kartuska 63-65

Radni dzielnicowi zapraszają mieszkańców Siedlec zarówno na spotkanie z dzielnicowymi jak i swoje cotygodniowe dyżury w każdy wtorek, w godzinach 18:00 – 19:00.