Przewodniczący Rady Dzielnicy Siedlce - Andrzej Nawara, na dzień 24 września 2019r. na godzinę 18:00 zwołał obrady VI sesji Rady Dzielnicy Siedlce w siedzibie Rady Dzielnicy. Będzie to szósta sesja w 2019 roku. Głównym tematem sesji będzie stanowisko Rady Dzielnicy na temat zamknięcia ulicy Noteckiej...

Przedstawione zostaną oraz poddane dyskusji wyniki konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw parkom znajdującym się na terenie Dzielnicy Siedlce.

Obrady sesji zakończą wolne wnioski. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich do udziału i przypominamy, że obrady sesji Rad Dzielnic są otwarte i publicznie dostępne dla mieszkańców.

Poniżej porządek obrad.