Jak co roku Rada Dzielnicy Siedlce zaprasza na spacery historyczne po dzielnicy. Spacery prowadził będzie tym razem gdański historyk - Wojciech Grott. Z uwagi na duży obszar dzielnicy, odbędą się znowu dwa spacery. Pierwszy rozpocznie się w sobotę 5 października o godz. 11:00 przy Kościele pw. Chrystusa Króla - ul. ks. Rogaczewskiego 55...

Drugi spacer rozpocznie się tydzień później 12 paździenika (sobota) o godz. 11:00 przy skwerze na rogu ulicy Kartuskiej i Ciasnej.

Podczas spacerów będzie okazja po raz kolejny dowiedzieć się o różnych ciekawostkach oraz wydarzeniach związanych z dzielnicą.